Spring til indhold

Behandling af persondata

Bliv klogere på, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Behandling af personoplysninger

Data indsamles af Lemvigh-Müller
Stationsalléen 40, 2730 Herlev
(+45) 3314 1414
CVR 56973311 

Hvis du har spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger, kan du skrive til persondata@lemu.dk.

Når du beder om et tilbud på solceller, giver du samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger.

Formålet med behandling af personoplysninger er at give et tilbud på solceller gennem netværket af partnerinstallatører i Danmark.

Følgende persondata behandles: Navn, adresse (postnummer), e-mail samt telefonnummer. Oplysningerne modtages og behandles af Lemvigh-Müller og partnerinstallatører.

Persondata opbevares, så længe de er relevante. Det vil sige i forbindelse med en tilbudsforespørgsel, efter et tilbud er afgivet, når løsningen er ved at blive installeret samt så længe, der er garanti på denne.

Oplysninger overføres ikke til et tredjeland. Læs mere om behandling af personoplysninger og beskyttelse af persondata hos Lemvigh-Müller her.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række ydereligere oplysninger. Du har samtidig ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.